Breed Educatief Centrum Norbertus

Breed Educatief Centrum Norbertus

Monument verbindt de wijk

Passend onderwijs optima forma. Zo wordt de ambitieuze Twister in Horst omschreven, die speciaal- en regulier basisonderwijs combineert in één markant gebouw. Dit brede centrum voor de wijk is gehuisvest in een voormalige, monumentale kerk in de wijk Norbertus. Een sprekend voorbeeld voor creatief omgaan met monumenten.

In plaats van nieuwbouw, nam Dynamiek Scholengroep het initiatief om een leegstaande monumentale kerk te verbouwen.

Samen met de gemeente, de provincie en RO groep is een bouwplan uitgewerkt om de voormalige kerk een nieuwe invulling te geven. ‘De inzet daarbij was dat het nieuwe centrum dezelfde spil van de wijk blijft zoals de kerk dat in het verleden was’, aldus Jan Jenneskens, bestuurder bij Dynamiek Scholengroep.

De plek functioneert als centrum voor allerlei activiteiten die belangrijk zijn om de wijk Norbertus levendig te houden. Zo is in dit complex niet alleen passend onderwijs aanwezig, maar is ook de wijkfunctie toegevoegd, participeren allerlei opvoedprofessionals en is er een stilteruimte die herinnert aan de kerkfunctie van voorheen. ‘De wijk Norbertus behoudt niet alleen haar prachtige historische identiteitsdrager, ook de activiteiten blijven voor de wijk gewaarborgd’, zo stelt wethouder Ger van Rensch ‘. Een mooi initiatief waarin álle belangen op een juiste manier met elkaar zijn verbonden’.

Het gebied rondom De Twister blijft in beweging; zo werken we momenteel aan het omvormen van de voormalige kapelanie tot fysiopraktijk voor kinderen en ouderen en wordt het naastgelegen oude kleuterschooltje gerenoveerd om de functie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te huisvesten. Leegstaande gebouwen wordt nieuw leven gegeven.

RO groep heeft Dynamiek Scholengroep begeleid in het ontwikkelen van het huisvestingsconcept en heeft het projectmanagement van concept t/m realisatie uitgevoerd.