Herbestemming kerk Kerensheide

Herbestemming kerk Kerensheide

De identiteitsdrager van de buurt

De St. Jozefkerk vormt een beeldbepalend, cultuurhistorisch fundament in de wijk Kerensheide. Nadat het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken is, is de kerk leeg komen te staan. Om verloedering en mogelijk gesloopt tegen te gaan is een burgerinitiatief gestart. Stichting Wijkcentrum St. Jozef Kerensheide is samen met gemeente Stein aanjager van dit burgerinitiatief. De bewoners rondom het kerkgebouw worden nauw betrokken bij dit proces en zetten zich samen in voor een toekomstbestendige herbestemming van deze identiteitsdrager in Kerensheide.

In 2017 is door het burgerinitiatief gestart met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van het kerkgebouw. Dit heeft onder andere geleid tot een breed pallet aan wensen en eisen van omwonenden en belanghebbenden. Zo is er behoefte aan een brede wijkvoorziening waarin ontmoeting centraal staat, maar ook betaalbare, levensloopbestendige woningen (al dan niet met zorg) stonden hoog op de lijst. Uit het onderzoek is een conceptueel plan ontstaan, volledig gedragen door het burgerinitiatief.

De herbestemming van de St. Jozefkerk in Kerensheide is een voorbeeld van hoe men – met respect voor het bestaande – betekenis kan geven aan zowel de behoefte van een wijk als aan beeldbepalend erfgoed. Dit alles door een pure vorm van burgerinitiatief waarin de ideeën door de samenleving worden gedragen, rekening houdend met de behoeften van nu en straks. Met de herbestemming van het kerkgebouw behoudt de wijk niet alleen haar prachtige historische identiteitsdrager, ook de activiteiten die de leefomgeving versterken blijven gewaarborgd.

RO groep begeleidde de stichting bij het realiseren van dit waardevolle initiatief en gaf inhoudelijke sturing tijdens het proces. Daarnaast droeg RO groep zorg voor het betrekken van partijen (afnemers en investeerders) die samen invulling zullen geven aan het ruimteprogramma en de bezetting van gebouw & buitenruimten. Zo hebben wij gezamenlijk met omwonenden en belanghebbenden naar een haalbaar en gedragen uitvoeringsplan gewerkt, waarin de ontwikkeling en realisatie is voorbereid.