Integraal Kindcentrum de Zuidstroom

Integraal Kindcentrum de Zuidstroom

Cradle to Cradle

Stichting Fortior heeft RO groep gevraagd haar in het proces van programmeren, ontwikkelen en realiseren van Integraal Kindcentrum De Zuidstroom te ondersteunen. RO groep heeft het initiatief geconcretiseerd in een samenwerkingsconcept met school en andere partners, hierna uitgewerkt in een integraal programma van eisen, op basis waarvan de ontwikkeling is gestart en uitgevoerd. RO groep voerde procesmanagement en projectmanagement van initiatief, via ontwikkeling naar directievoering tijdens de bouw.

In het kindcentrum is een basisschool gehuisvest, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang alsmede buurtfuncties zoals bijvoorbeeld een bibliotheek en ontmoeting. Het ontwerp biedt ruimte om meer gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken. Daarbij is een efficiënt gebouwprogramma bereikt door gebruikerseisen te verbeelden in een voorontwerp, met outputspecificaties.

Het concept en gebouw is volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe gerealiseerd. Duurzaamheid gaat daarbij verder dan het inzetten van materialen die herbruikbaar zijn tijdens de hele levensduur, het optimaliseren van energiegebruik en het multifunctioneel en flexibel gebruik van ruimten en faciliteiten; in dit concept is er ook gekozen om de bouwpartijen medeverantwoordelijk te maken van de C2C aanpak. Bij de uitwerking van het plan is daarom gekozen voor een geïntegreerde aanbesteding conform het ‘Design, Build, Maintain, Finance and Operate’ (DBMFO) principe. De school heeft een frisse school label klasse A; een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.