Roelof van Echten College Eduwiek

Roelof van Echten College Eduwiek

Onderwijs voor ieder talent

Het Roelof van Echten College, Stichting Legato, RENN4 en de gemeente Hoogeveen bouwen met elkaar het onderwijsconcept Eduwiek. Eduwiek gaat onderdak bieden aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en aan leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo van het Roelof van Echten College (RvEC).

Eduwiek is een uniek onderwijsconcept, aldus Albert Weishaupt, bestuurder van het RvEC. ‘Het totale aanbod aan onderwijs en zorg wordt beschikbaar voor alle kinderen, ook voor excellente kinderen’. Onder het motto ‘samen waar het kan, apart als het moet’ kunnen we leerlingen kleinschaligheid bieden als ze dat nodig hebben, maar combinaties van onderwijs als hun talent daarom vraagt. Daarmee maken we een einde aan de stigmatisering van kinderen. Binnen Eduwiek staan de mogelijkheden van het kind centraal.” Volgens de gemeente Hoogeveen wordt Eduwiek een belangrijk middel om leerlingen in het speciaal onderwijs een goed toekomstperspectief te bieden. Wethouder Jan Steenbergen: “Het bereidt ze goed voor op een vervolgopleiding.”

Door alle partners samen te voegen op één locatie ontstaat er een efficiënte huisvesting. De rol van RO groep in dit traject is die van gedelegeerd opdrachtgever. Remco Bresser (RO groep) heeft het onderwijsconcept samen met de partners ontwikkeld en zorgt voor de aansturing van het bouwmanagement. Eind 2016 is de bouw gereed en kunnen de leerlingen over naar het nieuwe Eduwiek. Na realisatie blijft RO groep betrokken voor de gebruikers- en inrichtingscoördinatie en exploitatiemodellen. Zo zorgen wij er voor dat het concept straks in de praktijk gebracht wordt zoals het visionair bedoeld is.