Sevagram

Sevagram

Toekomstbestendige zorg

Plataan is een innovatief geriatrisch revalidatiecentrum (GRZ), dat focust op mensgerichte zorg voor ouderen, die na een ziekenhuisopname vaak nog gebaat zijn bij een korte doch intensieve revalidatiebehandeling.

René Koëter, directeur van Plataan schets een helder beeld: ‘Alles is gericht op het herstel van onze cliënten. Onze organisatie en onze medewerkers waren dat al. Na de renovatie sluit ons gebouw daar ook bij aan.’ Met de revitalisatie van Plataan wil Sevagram anticiperen op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Verbetering en efficiëntie van de geleverde diensten worden momenteel deels belemmerd door de indeling van het huidige gebouw. Dit wordt door de revitalisatie van Plataan en implementatie van toekomstbestendige zorgtechnologie aangepakt. De nieuwe Plataan staat open voor haar omgeving en heeft een uitstraling die past bij deze tijd. Levendigheid in het gebouw zorgt voor een prettig verblijf van intramurale cliënten, dagbehandelingscliënten en bezoekers.

RO groep is vanaf de eerste planvorming bij de revitalisatie van Plataan betrokken en is als partner van Sevagram mede verantwoordelijk voor de programmatische, ruimtelijke en financiële invulling en uitvoering ervan.

Sevagram stelde met hulp van RO groep een omvattend programma op. Dit gaat uit van het door Sevagram omarmde zorgmodel Planetree. Het houdt bovendien rekening met de specifieke wensen van de doelgroep, de organisatie en de ruimtelijke, technische, technologische en financiële mogelijkheden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is RO groep verantwoordelijk voor de afstemming tussen Sevagram, alle opdrachtnemers en andere stakeholders. Het gebouw van in totaal negen verdiepingen zal per twee verdiepingen gerenoveerd worden, terwijl de andere verdiepingen gewoon in gebruik blijven.

De Plataan, een pand van in totaal 14.700 vierkante meter is aangekocht door een belegger. Na de renovatie zal de revalidatiekliniek voor minimaal 15 jaar door Sevagram worden gehuurd. Het vernieuwde beddenhuis van het gebouw biedt dan plaats aan ca. 130 cliënten. Door een efficiënter gebruik van ruimte kunnen op de begane grond bovendien aanvullende kantoor- en vergaderfaciliteiten en facilitaire services worden ingepast.