Talentencampus Venlo

Talentencampus Venlo

Een thuis voor ieder kind

In de Talentencampus zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen onderwijssoorten die ooit van elkaar gescheiden werden: regulier en speciaal onderwijs. Peter van Eijk, één van de initiatiefnemers en bestuurder van schoolbestuur Fortior, legt uit waarom het concept is ontstaan: “De huidige generatie kinderen groeit op in een samenleving die ingrijpend is veranderd. Kinderen van nu hebben andere leerbehoeften, wensen en eisen dan kinderen uit de jaren tachtig of negentig. Willen we de nieuwe generatie kinderen optimaal kunnen voorbereiden op hun toekomst in de samenleving, dan vraagt dat om een ander soort onderwijs. Toegespitst op de tijd van nu, passend bij de leervraag van ieder kind van nu. We kunnen kinderen veel meer bieden als we het onderwijs anders inrichten. Dat hebben we gerealiseerd in de Talentencampus Venlo, die een passend antwoord geeft op de sterk gegroeide verscheidenheid aan leer- en zorgvragen van alle kinderen.”

Talentencampus Venlo is een samenwerkingsschool waar kinderen met een zorgbehoefte en het regulier onderwijs samenkomen, samen leren en samen werken. Niet gericht op beperkingen, maar op de talenten van ieder kind: Het gebouw als een thuis voor ieder kind. Dat is de kracht van het concept.

Het gebouw bestaat uit dragende buitenmuren en is aan de binnenkant heel flexibel. We weten wat kinderen nú vragen, maar niet wat ze in 2030 vragen. Daarbij hebben we goed naar de ouders geluisterd. Het succes zit in de benadering van de opgave, waarbij niet het resultaat in termen van gebouw en cijfers centraal stond, maar de gedeelde visie dat we elk kind een gelukkig leven gunnen met de ontwikkeling die daarbij hoort.

“We hebben muren opgetrokken in ons systeem maar er zitten kinderen in de spouw. In de Talentencampus zijn muren afgebroken en zijn professionals, ouders en de kinderen zelf verbonden in uniek passend onderwijs.”