Alle projecten

Kloosterpark

Kloosterpark

Het Kloosterpark, bestaat uit 6 grondgebonden woningen, 5 patiowoningen en 15 appartementen. Zowel de patiowoningen als de appartementen zijn levensloopgeschikt. Zo krijgt het Kloosterpark een mix aan bewoners, van jonge professionals en gezinnen tot (zorgbehoevende) ouderen die graag dicht bij het centrum van Brunssum wonen.

Kloosterpark

“De locatie ligt op loopafstand van het centrum en het nieuw te ontwikkelen bouwplan biedt een welkome aanvulling op het bestaande woningaanbod in de koopsector”, zegt wethouder Jaimy van Dijk. “Ik vind het belangrijk dat we doorpakken bij de Kloosterstraat, juist omdat deze locatie bijdraagt aan onze coalitieafspraak dat er meer betaalbare, grondgebonden koopwoningen komen die geschikt zijn voor elke levensfase”.

Planontwikkeling

RO groep start nu met de verdere ontwikkeling van het plan. Daarbij is veel aandacht voor een prettige, groene leefomgeving en het onderbrengen van parkeergelegenheid. De plannen worden ook besproken met omwonenden om te komen tot de best mogelijke inbedding in de bestaande omgeving. Naar verwachting zijn de plannen begin 2025 zover dat de verkoop kan starten.

Interesse?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen aan: kloosterpark@rogroep.nl. Zo ontvangt u tijdig een uitnodiging voor start verkoop in het eerste kwartaal van 2025.

Nieuws

Op 1 februari 2024 ondertekenden wethouder Jaimy van Dijk namens de gemeente Brunssum en Piet Joosten namens RO groep de ontwikkel- en koopovereenkomst om de oude schoollocatie (basisschool de Opstap) te transformeren tot een woonlocatie met appartementen, grondgebonden woningen en patiowoningen.