Alle projecten

Verduurzaming van vastgoed

Verduurzamen geeft energie

Vastgoed moet optimaal, volgens je verdienmodel presteren en renderen zowel op korte als op lange termijn. Om de gewenste conditie van het vastgoed daarvoor te hebben en te behouden dienen de juiste investeringen op het juiste moment te worden uitgevoerd. Door uit te gaan van de volledige levenscyclus worden investeringen, waaronder ook die voor duurzaamheid beter voorzienbaar en effectiever. Het verdere succes van de investeringen wordt bepaald door professioneel management, specifieke marktkennis, een situationele planning en het juiste gebruik.

Motivatie

De wens of noodzaak om te investeren in het verduurzamen van vastgoed kan verschillende redenen hebben, zoals wettelijke verplichtingen, veranderingen in de kostenstructuur (bijvoorbeeld energiekosten), de behoefte aan andere functies van het vastgoed, of de introductie van nieuwe technologieën. Een belangrijke drijfveer voor investeringen is de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Nederland streeft ernaar om in 2050 energieneutraal en circulair te zijn, waarbij de vastgoedsector een cruciale rol speelt. Dit vereist een langetermijnvisie en grondige kennis van levensduurkosten in elke fase van de levenscyclus.

“Verduurzamen geeft energie: investeer slim, bouw duurzaam en maximaliseer uw vastgoedrendement.”

Jimmy Boosten - RO groep

Ambitie

Er zijn verschillende methoden die de besluitvorming ondersteunen, elk gericht op specifieke duurzaamheidsdoelen zoals energiebesparing, klimaatadaptatie, ecologie en afvalbeheer. De overheid gebruikt instrumenten zoals de Paris Proof, EU Taxonomie, het Activiteitenbesluit milieubeheer, BENG, EED Energie-audit en MPG om naleving van minimale vereisten te toetsen. Particuliere duurzaamheid labels zoals BREEAM, GPR, LEED en WELL streven naar hogere ambities op gebouwniveau. Welke ambitie passend is verschilt niet alleen per organisatie, maar vaak ook per object. Daarbij spelen zowel harde als zachte wegingsfactoren mee.

Optimalisatie

Wij hanteren de Life Levels methode van de Europese Unie, een toekomstbestendige, holistische benadering die een gemeenschappelijke Europese taal voor betere bouwprestaties biedt. Deze methode kijkt naar de volledige levenscyclus van gebouwen en sluit aan op de NEN-ISO 15686 norm, die richtlijnen biedt voor levenscycluskostenanalyse. Dit is cruciaal voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen en het realiseren van een optimaal financieel rendement.

Wilt u meer weten over de kansen bij het verduurzamen van uw vastgoed of wat RO groep hierin voor u kan betekenen, neem dan contact met op met Jimmy Boosten (043 350 00 50 / j.boosten@rogroep.nl)