Kerkenvisie

Kerkenvisie

Een duurzaam toekomstplan voor kerkgebouwen. Gedragen door alle mensen die er betekenis aan hechten. Dat is het doel van een kerkenvisie. Wij begeleiden het proces en stellen een advies op. Wie klaar is om van visie naar uitvoering te gaan, kunnen we ook helpen met het realiseren ervan. 

Bezielde plekken ontstaan vanuit mensen 

Een ontmoetingsplek, een rustplaats, een ruimte voor gebed. Welke betekenis heeft deze plek en voor wie? Dat is de vraag die we met elkaar beantwoorden. Het vertrekpunt om te beslissen hoe we samen de toekomst zien. Een sterke stad is een levende stad: een zichzelf-vernieuwende cultuur die bestaat voor en door al haar deelnemers. Met respect voor de ankerpunten die er zijn. 

Over kerken, en waarom ook niet over moskeeën? 

Ok, de naam kon beter. Met 7000 kerken die mogelijks in Nederland leeg komen te staan, moet je natuurlijk ook wel wat. Maar het vertrekpunt was eigenlijk altijd al breder: op lokaal niveau de toekomst van alle gebedshuizen vormgeven. Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud. Denk dus aan christelijke kerken, synagogen, moskeeën en tempels. Allemaal beeldbepalende gebouwen met vaak een rijke culturele geschiedenis en een verbindende maatschappelijke en sociale betekenis.

Lokaal initiatief

Gemeenten waren tot 2021 de initiatiefnemers van een kerkenvisie. Tot dan konden ze hier subsidie voor aanvragen. 240 gemeenten gingen hierop in. Wij zijn eigenlijk wel benieuwd wat er in de overige 105 gebeurt. En waarom zou er daar geen andere initiatiefnemers kunnen zijn? De ervaring is opgebouwd. Als jij de juiste mensen samenbrengt, bekijken we samen hoe we verder geraken en jouw gemeente aan boord krijgen. 

Van visie naar uitvoering 

Plannen is goed, doen is beter. Een kerkenvisie is de eerste stap in het proces. Dan is het tijd voor de uitvoering. De energie van alle partijen omzetten in actie is essentieel om impact te creëren. 

Dynamisch proces, op maat 

Een kerkenvisie heeft geen vaste vorm. De visie moet aansluiten bij de lokale situatie. Het proces om er te komen is daarom ook dynamisch. Samen met gemeente en lokale partijen kiezen wij voor een proces dat past bij het kerkbestuur, lokaal betrokken partijen en de gemeentelijke organisatie. Zo zorgen we er samen voor dat een duurzaam toekomstplan tot stand komt.