Vastgoedontwikkeling

Vastgoedontwikkeling

Het takenpakket van een vastgoedontwikkelaar is breed en ontzettend boeiend: ontwikkeling, financiering, beheer en verkoop van vastgoed. Het is eenvoudiger om te zeggen wat een vastgoedontwikkelaar niet doet: bouwen. Vastgoedontwikkeling gaat niet over de stenen.

Als partner of in opdracht van

We ontwikkelen in opdracht van derden of zelf als risicodragende partij. We creëren ruimte om te bouwen in de stad door strategieën en plannen voor gebouwen, gebiedsontwikkeling en stedelijke herstructurering te ontwikkelen. We helpen zoeken naar financiële middelen. We zetten risico’s om in haalbare acties voor het best mogelijke resultaat. Rekening houdend met markttechnische, bouwkundige, architectonische en financiële aspecten. We zijn praktisch: we vragen subsidies en vergunningen aan, wonen bouwvergaderingen bij en houden toezicht op het project. Nadat we eerst strategisch onderliggende risico’s en nieuwe kansen zichtbaar maken en graven naar de wensen en behoeften van omwonenden.

Risico’s uitsluiten, kansen overhouden

Vastgoedeigenaren of overheden vragen ons om een leegstaand pand of gebied te herontwikkelen. Ze zitten met een idee en zoeken bevestiging dat er een markt en bestemming voor is. Is dit idee realiseerbaar? We creëren niet in een vacuüm, maar in een ruimte, omgeven door regels, risico's en met een voortdurend veranderende vraag. Als vastgoedontwikkelaar brengen we dit alles bovengronds. Elke fase van een ontwikkeling heeft uitdagingen die invloed hebben op de voortgang, inkomsten en financieringskosten van een project. Deze risicofactoren zijn technisch, menselijk, milieukundig en juridisch, afhankelijk van het type vastgoed en het type gebruiker. Hoe eerder de risicofactoren bekend zijn, hoe sneller we erop kunnen inspelen.

We ontwikkelen voor mensen

Ontwikkelen gaat voor ons verder dan het neerzetten van een mooi gebouw. Bouwen gaat niet over muren maar om wat daar tussenin gebeurt. We praten met de mensen voor wie het gebouw bedoeld is en met iedereen die errond woont, werkt of verblijft. We werken voor de mensen van vandaag en voor die van morgen. Het is ook onze verantwoordelijkheid om bij het ontwikkelen aan de toekomst te denken. Vooral dit menselijk aspect maakt onze job zo boeiend. En het helpt ons om voor elk project een juiste markt te vinden. Zo maken we een plek die tot leven komt door de mensen die er wonen. Een sterke stad.