Ontwikkelplan

Ontwikkelplan

Een ontwikkelplan is een compleet overzicht van alle relevante informatie voor de realisatie van jouw project. Dat kan zowel voor een renovatie, als voor een nieuwbouw of gebiedsontwikkeling zijn. Het bevat alle ingrediënten op basis waarvan bijvoorbeeld een gemeente besluiten kan nemen en een architect aan de slag kan met het ontwerp.

Schakel tussen idee en ontwerp

Bij een ontwikkelplan loopt ons team van experten het hele traject met je mee, vanaf de ideefase. We zorgen ervoor dat alles is gecheckt en in samenhang is met elkaar: wie zijn de deelnemende partijen en functies, gezamenlijke inhoudelijke visie, uitgewerkt technisch en ruimtelijk programma van eisen, relatieschema, eventueel een specificatie per (buiten)ruimte of informatie over de locatiekeuze, een stichtingskostenberekening, en soms ook aangevuld met modellen en relevante keuzes voor beheer en exploitatie.

Duurzaam totaalplaatje

Een duurzaam ontwikkelplan bestaat uit innovatieve oplossing, financieel haalbaar, en gedragen door alle stakeholders. We stemmen met alle partijen de mogelijkheden af zodat de ontwikkeltijd voor iedereen tot een minimum beperkt kan worden. Met aandacht voor de materialen als het einde van de gebruiksduur nadert.