Alle expertises

Herbestemming en (gebieds)transformatie

Duurzaamheid, e-commerce, thuiswerken. Het zijn slechts drie van de vele trends die gevolgen hebben voor gebouwen en bij uitbreiding de plek eromheen. Alleen verandert een functie sneller dan een gebouw en een gebied dat kunnen. Alle mensen erin en errond moeten namelijk mee in die verandering. Daar ligt de sleutel tot succes. Daar helpen we je mee.

Transformatie van een gebied

Herbestemming wordt vaker op gebouwniveau gebruikt en transformatie meer in relatie tot een gebied. Uiteraard is er een link met elkaar. Bij een gebiedstransformatie komt alles samen. Alle functies, belangen & wensen van oude en nieuwe gebruikers, overheden, investeerders. Deze processen staan vol van leuke verrassingen, met ons aan je zijde vermijd je de minder aangename.

Gentrificatie als expliciet aandachtspunt

De grootste groeiers in de toekomst zijn onze steden. Ze leefbaar houden voor iedereen is een van onze doelstellingen. Dat doen we door in gesprek te gaan met de huidige bewoners, overheden en opdrachtgevers. Er is zoveel meer winst dan alleen het financiële te behalen in een gebiedsontwikkeling. De tijd waar enkel aandeelhouders het voor het zeggen hadden, is voorbij.

Herbestemming van gebouwen & monumenten

Gebouwen een nieuwe functie geven, doen we al zolang we bouwen. Binnen het bestaande kader ga je kijken wat er nodig is en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn - zonder de ziel van het gebouw overboord te gooien. Een specifieke herbestemming is die van monumenten. Hier zijn vaak extra aspecten om rekening mee te houden, niettemin de beeldbepalende functie van monumenten en het gevoel dat ze bij veel mensen oproepen.