Alle projecten

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Altijd in beweging

Het academisch ziekenhuis Maastricht is een complexe 24 uurs organisatie die nooit stilstaat. Hier worden mensen beter gemaakt. Hier wordt onderzoek gedaan, worden studenten opgeleid tot arts en artsen tot specialist. Een organisatie waar veel vastgoed in omgaat, maar waarbij verbouwen en nieuwbouw niet tot de corebusiness horen.

Om die reden hebben het azM en RO groep in het verleden een overeenkomst gesloten over advies- en projectmanagementwerkzaamheden voor bouwprojecten. Deze werkzaamheden maakten onderdeel uit van ‘azMove’. Op die manier droegen wij bij aan de verhoging van de klant- en patiëntvriendelijkheid die azMove zich ten doel heeft gesteld.

“In 1991 zijn we in dit gebouw getrokken, het was een fonkelnieuw gebouw”, zegt drs. Lou Brans Brabant, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. “Maar als het ziekenhuis ouder wordt, voorzie je dat er een grote bouwstroom op gang komt: er zijn nieuwe gebouwen nodig, er moet gerenoveerd worden.”

RO groep is hierbij actief geweest in de volledige bandbreedte: van strategisch advies, leansessies met gebruikers, het projectmanagement van grootschalige nieuwbouw (van programma van eisen tot nazorg) tot en met de leiding van kleinere verbouwingen. Zo ontzorgden wij het azM, vaak in de vorm van een gedelegeerd opdrachtgeverschap. RO groep zorgde voor programmering, ontwerp en directievoering, huurde benodigde partijen in en was de verbindende factor tussen deze partijen.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen bieden zijn 7 tot 8 fte’s voortdurend ter beschikking van azM gesteld en waren zij ook deels fysiek gehuisvest in het Bouwbureau van azM. Dit stelde het ziekenhuis in staat haar eigen vastgoedorganisatie klein en wendbaar te houden. RO groep fungeerde zo als flexibele schil die projectafhankelijk ingezet werd.