Alle projecten

CIRO: een intensieve, zorginhoudelijke samenwerking

CIRO is een expertisecentrum gespecialiseerd in chronisch orgaanfalen, en ligt in een groene omgeving in Horn. De zorg die het centrum biedt, kan rekenen op grote (inter)nationale waardering. Het doel van CIRO is doorontwikkeling tot hét innovatiecentrum op het gebied van complexe chronische aandoeningen. Dit dient te gebeuren op de huidige locatie. Deze locatie sluit echter niet geheel aan bij de identiteit en ambitie van CIRO en daarom worden de verblijven, behandelcentra, diagnostische centra en ondersteunende functies ingrijpend gerevitaliseerd.

In 2015 is RO groep al samen met het centrum begonnen aan de visievorming en revitalisatie van het huidige vastgoed. Het programma van eisen is in 2017 opgeleverd, wat de kaders heeft geschetst voor de conceptontwikkelingsstudie die wij tevens met veel enthousiasme voor CIRO hebben mogen uitvoeren. De verblijven, behandelcentra, diagnostische centra en ondersteunende functies zijn ingrijpend gerevitaliseerd.

In september 2022 openden burgemeester Schmallschläger en gedeputeerde Roest samen officieel de nieuwbouwvleugel. Hierin zijn 37 extra eenpersoonskamers en prachtige verblijfsruimten voor patiënten gerealiseerd waarmee het centrum helemaal klaar voor de toekomst is.

Naar verwachting ronden we de volledige revitalisatie van de bestaande bouw is inmiddels afgerond.