Alle projecten

Boston Scientific

Boston Scientific is wereldwijd de grootste producent van medische apparatuur die zich richt op minimaal invasieve geneeskunde. In Kerkrade is het internationale distributiecentrum en operational excellence centre gevestigd, dat werk biedt aan bijna 300 mensen.

Het bestaande centrum is tussen 2004 en 2006 door RO groep gerealiseerd, nadat het toenmalige Europese distributiecentrum in Beek (L) niet meer aan de eisen voldeed. Door gedegen locatieonderzoek, planontwikkeling, projectmanagement, directievoering en verhuismanagement was het mogelijk om het bedrijf binnen twee jaar te verplaatsen naar Kerkrade.

“This [design] is what it takes to make Kerkrade an operational excellence center.”

De organisatie maakte de afgelopen jaren een sterke groei door, waardoor Boston Scientific haar kantoorwerkplekken opnieuw wenste uit te breiden. RO groep voerde een variantenstudie uit die aansloot op de strategische en operationele doelen van de organisatie en haar inzicht gaf in de risico’s van huur, nieuwbouw en verbouw. Op basis van dit strategische advies heeft Boston Scientific ervoor gekozen de kantoorplekken binnen het bestaande gebouw in Kerkrade te realiseren. Door de handmatige pick and pack activiteiten in het drielaagse warehouse te vervangen door een automatisch pick and pack systeem, is er minder ruimte nodig voor distributieactiviteiten. Ruimte die ingezet wordt om de gewenste uitbreiding van de kantoorruimte te realiseren.

De nieuwe kantooromgeving sluit aan op de wereldwijde kantoorinrichtingstandaard die Boston Scientific hanteert en voorziet in 250 kantoorwerkplekken. Daarnaast worden er formele en informele overleglocaties, een fitnessruimte en een cafetaria gerealiseerd. Ook het parkeerterrein wordt uitgebreid.

Als adviseur, projectmanager en directievoerder is RO groep van initiatief tot oplevering een betrokken partner voor Boston Scientific. Zo zijn wij tijdens alle fasen van het project verantwoordelijk voor het aansturen van alle betrokken partijen en het bewaken van het programma van eisen, het budget en de planning.