Directievoering

Directievoering

Terwijl een bouwbegeleider het bouwproces regisseert, is een directievoerder de ogen en oren van de opdrachtgever. Als directievoerder coördineren we de samenwerking en besluitvorming tussen de betrokken adviseurs (zoals architecten en constructeurs), de overheid en de aannemers.

Ogen en oren van de opdrachtgever

We bewaken de kaders van het afgesloten contract via de GOTIK methode. Deze werkwijze geeft handvatten om de vijf aspecten van een contract onder controle te houden: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Toezicht houden op de administratieve kant van een project en de veiligheid op het werkterrein hoort hier bij. Hiervoor werken we nauw samen met de toezichthouder en kwaliteitscontroleur van een bouwproject. Verder zitten we bouwvergaderingen voor en beoordelen we meerwerkopgaven en termijnstaten. In nauw overleg met alle partijen geven we groen licht voor werkzaamheden en aanpassingen. En we zetten dit door naar de projectmanager of bouwbegeleider on site.

Verantwoordelijkheid opnemen

Als goede directievoerder, beogen we een duurzaam eindresultaat en werken samen om hier te geraken. We zijn de verbindende schakel die focust op het naleven van de overeenkomst, risicobeheersing, voorkomen van meerwerk en realiseren van een betrokken en enthousiast team.